เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อีซูซุตระหนักถึงการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตรถยนต์อยู่เสมอ
เราไม่หยุดที่จะพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   โดยล่าสุดได้นำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ออกแบบเครื่องยนต์
อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ที่ยังคงความเร็ว แรง ประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อย CO2 ต่ำสุด
การันตีค่าการปล่อย CO2 จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้เรายังผนวกเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอื่นๆเข้ามาใช้ในการผลิตรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

Body
Painting
Frame

หุ่นยนต์กับการประกอบรถอีซูซุ

อีซูซุเราใช้หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูงมาเป็นองค์ประกอบในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ อาทิ ในโรงประกอบเฟรม โรงประกอบตัวถังและโรงชุบและพ่นสี โดยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่เชื่อมตัวถังและพ่นสีให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เรานำหุ่นยนต์มาใช้ คือ เพื่อลดความเหนื่อยล้าของพนักงาน ช่วยให้พนักงานทำงานสะดวกสบายขึ้นในจุดที่ยากต่อการทำงานหรือจุดที่ใช้ความร้อนสูง ส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานภายใต้ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

เทคโนโลยี Advanced ED 

ที่โรงชุบและพ่นสีเราเริ่มต้นจากกระบวนการชุบสีด้วยประจุไฟฟ้าที่ตัวถังเพื่อป้องกันสนิม กระบวนการยาแนวป้องกันการรั่วซึมของน้ำภายในห้องโดยสาร และกระบวนการสุดท้าย คือ การพ่นสีเพื่อให้ได้สีตามความต้องการของลูกค้า จุดเด่นของโรงชุบและพ่นสี คือ การใช้เทคโนโลยี  Advanced ED เพื่อหมุนตัวรถ 360 องศาในขั้นตอนการชุบสีกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เราจึงสามารถผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสีสูงสุด

Ro-Dip

แนวคิดการบริหารจัดการแบบอีซูซุ

ด้วยความตั้งใจของอีซูซุที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นมาตรฐานเดียวกันสู่ลูกค้าทั่วโลก เราจึงยึดแนวคิดการบริหารจัดการแบบอีซูซุ หรือ Isuzu Monozukuri (IM) ในการดำเนินงานเสมอมา Isuzu Monozukuri คือ แนวคิดในการสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และยกระดับการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต อีซูซุจึงมีการฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

Slide
Dojoo
Safety dojoo
Quality dojoo
IMTCT
IMM
Kit supply system
Kiken Yochi (KY)
Safety talk
ILMS