กิจกรรมและข่าวสาร

อีซูซุกับกิจกรรมเพื่อสังคม
         กว่า 55 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก แต่ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เสมอมา
        อีซูซุจะคงยึดมั่นปณิธานอันแน่วแน่ในการทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ควบคู่ไปกับการผลิตยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด และเราจะขอมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

csr-map