เกี่ยวกับเรา

about-header

มร. ซาโตชิ ยามางุจิ


ประธานบริษัท

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ IMCT ผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตรถปิกอัพ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์และรถบรรทุก โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 8,500 ล้านบาท อีซูซุมีโรงงานประกอบรถยนต์ 2 แห่ง คือ โรงงานสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกำลังการผลิตรถอีซูซุรวมกันสูงถึง 346,000 คันต่อปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกว่า 5,600 คน ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนยาวนานมากว่า 55 ปี

อีซูซุ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ขับเคลื่อนชุมชนให้พัฒนา พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

วิสัยทัศน์

“อีซูซุ คือ สิ่งที่ดีที่สุด”

เป็นผู้นำด้านการขนส่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และเครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงการบริการลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

“เชื่อมั่น ปฏิบัติ ยอดเยี่ยม”

ทีมงานทั่วโลกพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเหนือความคาดหมาย

ความยั่งยืน

พนักงานอีซูซุทุกคนมีพันธสัญญาและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามต่อหลักจรรยาบรรณของบริษัทในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นนโยบายมาตรฐานที่พนักงานของเราทุกคนต้องยึดถือตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท หลักจรรยาบรรณนั้นได้แก่

  1. การได้รับความไว้วางใจจากคู่ธุรกิจ
  2. การรักษาระดับความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานราชการ
  3. การประกอบธุรกิจโดยชอบธรรม
  4. การให้ความเคารพต่อพนักงาน
  5. การรักษาสิ่งแวดล้อม
  6. การช่วยเหลือสังคม
  7. ความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาคมโลก

8 ค่านิยมของพนักงานอีซูซุ

จากอดีตมา อีซูซุได้เอาชนะปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ “ความสามัคคี” และ “การทำงานเป็นทีม” เป็นอาวุธสำคัญ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว อีซูซุต้องการบุคลากรที่สามารถเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากกว่าเดิม สามารถจัดการทุก ๆ ปัญหาได้ และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ค่านิยม 8 ข้อ จึงได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยน ความคิด (Mindset) และ คุณค่า (Values) บุคลากรอีซูซุให้มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

ประวัติอีซูซุในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย

CO-OPERATIVE COMPANIES-01

การรับรองตามมาตรฐานสากล

อีซูซุมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตยานยนต์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติทั้งในด้านความปลอดภัยและสมรรถนะที่เหมาะสมกับทุกสภาวะการใช้งาน โดยปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล