ประกาศหยุดการผลิตรถชั่วคราว

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศหยุดการผลิตรถเป็นการชั่วคราว ทั้งโรงงานประกอบรถยนต์อีซูซุสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานประกอบรถยนต์อีซูซุเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2563

การประกาศหยุดการผลิตรถชั่วคราวนี้ เป็นการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของชิ้นส่วนที่ขาดแคลนทั่วโลก
รวมทั้งความต้องการรถทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัวลง

สำหรับระบบการทำงานของพนักงานในช่วงเวลาเช่นนี้ บริษัทฯ จะทำการปรับระบบการทำงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโนบายของรัฐบาล

บริษัทและพนักงาน พร้อมให้การสนับสนุนการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเต็มกำลัง