คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้งาน พร้อมทั้งจะให้ความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวดอย่างที่สุดของบุคลากรของเรา ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราอาจเสนอลิงก์ (Links) ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราเสนอลิงก์อื่นในเว็บไซต์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานเท่านั้น แต่เราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น

เราไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจของผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์และพิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติเหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง

เว็บไซต์ของบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจส่ง “Cookies” ฝังไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน เพื่อติดตามการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานในอนาคต โดยผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่ทางเว็บไซต์ และเราจะไม่สามารถบ่งชี้ตัวผู้ใช้งานได้ (โดยผู้ใช้งานจะต้องปรับแต่ง Browser ให้เปิดรับหรือปฏิเสธรับ Cookies ด้วยตนเอง)
หากท่านมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล โปรดติดต่อเรา