อีซูซุ พร้อมเริ่มเดินสายการผลิตอีกครั้งเร็วๆนี้

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเดินสายการผลิตอีกครั้ง ทั้ง 2 โรงงาน โดยโรงงานสำโรงเริ่มเดินสายการผลิตตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม และโรงงานเกตเวย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ ได้พยายามอย่างดีที่สุดมาโดยตลอดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำหรับการเริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการในการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานควบคู่กับสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหลัก