อีซูซุ! ผนึกกำลังมอบวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สู่สังคม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คุณสุเทพ ผลสินธุ์ รองประธานบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “วัคซีนฟรี เพื่อประชาชน” มูลค่ากว่า 11.72 ล้านบาท แก่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเดินหน้าจัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬา-ภรณ์ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 และเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในสถานการณ์เช่นนี้ อีซูซุตระหนักเสมอว่าสังคมที่ปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ดังนั้น อีซูซุจึงพร้อมเคียงข้างช่วยเหลือสังคมเพื่อให้เราทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน