จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถอีซูซุ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานบริษัทเป็นอย่างยิ่ง  บริษัทฯ จึงได้ออกมาตรการ และแนวปฎิบัติต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดมา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับการยืนยันตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีพนักงานส่วนสนับสนุนในสายสำนักงาน (นอกสายการผลิต) ของโรงงานสำโรง ซึ่งไม่ได้ติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน  1 คน และพนักงานได้เข้ารับการรักษาในทันที โดยบริษัทฯ ได้นำพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลและกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับการทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริษัทฯ แล้ว

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลากรของบริษัทอย่างสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การจำหน่ายและการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด  ขอให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของอีซูซุได้อย่างเต็มที่