IMCT ต่อยอดการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการกว่า 200 ทุน

    

    ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 แล้ว สำหรับ “พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2561” ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นำโดย มร. ฮารุยาซุ ทานิชิเกะ ประธานบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอีซูซุ ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนสังคมผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษา โดยในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 222 ทุน มูลค่าทุนการศึกษารวม 936,000 บาท ภายในงานได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมงานอีกด้วย

    มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะยังคงเดินหน้าส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย เพราะเราเชื่อว่าการให้โอกาสทางการศึกษา คือ การให้อนาคตอันยั่งยืน