CJPT เอสซีจี และโตโยต้า ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) และโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือกันในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2530 เอสซีจี และ โตโยต้า ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท สยามโตโยต้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องยนต์ในประเทศไทย และในปีถัดมา เอสซีจี ได้มีสัดส่วนลงทุนในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และนับตั้งแต่นั้น เอสซีจีและโตโยต้า ได้มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นและได้ขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งสองบริษัทฯ ซึ่งต่างได้รับการสนับสนุนและโอกาสให้เติบโตในประเทศไทย จะร่วมมือกับ CJPT โดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนในการสร้างความสุขให้กับคนไทย 67 ล้านคน ผ่านความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายใต้แนวคิด “เริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ ร่วมกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน” โดยได้มีการบรรลุข้อตกลงเพื่อหาทางออกในสามด้าน ได้แก่ ทางออกด้านพลังงาน ทางออกผ่านการใช้ข้อมูล และทางออกด้านการเดินทาง โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ และมุ่งหวังจะสร้างผลลัพธ์จากการดำเนินการโครงการภายในสิ้นปีนี้ ในการนี้ ได้มีเริ่มต้นการทดลองด้วยการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพที่นำมาจากฟาร์มสัตว์ปีก และการจัดกิจกรรมงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ในระยะเวลาที่ผ่านมา

และเพื่อเริ่มต้นดำเนินการทั้งสามด้านในทันที เราจะผลักดันโครงการเพื่อสังคมครอบคลุมทั้งวงจร การผลิต การขนส่ง และการใช้พลังงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบประเมินผล และการนำเสนอผลดังกล่าวผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำไปใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไป ทั้งนี้ ทั้ง 3 บริษัท (CJPT เอสซีจี และโตโยต้า) จะใช้โอกาสนี้เพื่อประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นประเด็นที่ควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท (CJPT เอสซีจี และโตโยต้า) ที่ทำงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันจะเป็นการตอบแทนประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา : https://www.isuzu.co.jp/newsroom/details/20230403_3.html