CJPT ซีพี และโตโยต้า ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT), เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือกันในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ซีพี โตโยต้า และ CJPT มีความมุ่งหวังที่จะมีส่วนในการสร้างความสุขให้กับคนไทย 67 ล้านคน โดยมีการหารือระหว่างนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ มร.อากิโอะ โตโยดะ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหารของโตโยต้า (ในขณะนั้น) ซึ่งนำมาสู่ความไว้วางใจต่อกัน จึงได้มีข้อตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อหาทางออกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “เริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ ร่วมกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน” โดยได้มีการบรรลุข้อตกลงเพื่อหาทางออกในสามด้าน ได้แก่ ทางออกด้านพลังงาน ทางออกผ่านการใช้ข้อมูล และทางออกด้านการเดินทาง โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ และมุ่งหวังจะสร้างผลลัพธ์จากการดำเนินการโครงการภายในสิ้นปีนี้ ในการนี้ ได้มีเริ่มต้นการทดลองด้วยการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพที่นำมาจากฟาร์มสัตว์ปีก และการจัดกิจกรรมงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ในระยะเวลาที่ผ่านมา

และเพื่อเริ่มต้นดำเนินการทั้งสามด้านในทันที เราจะผลักดันโครงการเพื่อสังคมครอบคลุมทั้งวงจร การผลิต การขนส่ง และการใช้พลังงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบประเมินผล และการนำเสนอผลดังกล่าวผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำไปใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไป ทั้งนี้ ทั้ง 3 บริษัท (CJPT ซีพี และโตโยต้า) จะใช้โอกาสนี้เพื่อประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ทั้งนี้ ความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท (CJPT ซีพี และโตโยต้า) มุ่งหวังให้การขยายพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันนั้น ช่วยเป็นแรงเสริมความแข็งแกร่งในการเร่งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย

ที่มา : https://www.isuzu.co.jp/newsroom/details/20230403_2.html