โครงการอีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ครั้งที่ 40 เดินหน้าส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ก้าวสู่โรงเรียนแห่งที่ 40 โดยมีกลุ่มบริษัทอีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะแก่โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแห่งนี้มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมมีจำนวนนักเรียนและบุคลากรทั้งสิ้นกว่า 400 คน ประสบปัญหาน้ำดื่มปนเปื้อนและไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุถังซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นกลุ่มบริษัทอีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้พยายามดำเนินการและใช้เวลาขุดเจาะนานกว่าครึ่งปีจากการสำรวจแหล่งน้ำครั้งแรกเพื่อหาแหล่งน้ำซึ่งมีความลึกถึง 96 เมตร อีกทั้งชุมชนโดยรอบโรงเรียนยังสามารถอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดจากโรงเรียนได้อีกด้วย

พิธีส่งมอบได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยมี มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร. โทโมโอะ โคชิโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองประธานบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนกลุ่มอีซูซุ เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีคุณมงคล สมวันดี ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ คุณ สมพงษ์ รักประชา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและแจกชุดอาหารกลางวันอีกด้วย

การเดินทางที่ยาวไกลกว่า 800 กิโลเมตร ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่จะส่งมอบแหล่งผลิตน้ำดื่มสะอาดจากโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ลดน้อยลงเลย อีซูซุจะยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างจริงจัง และพร้อมเดินหน้าส่งมอบความสุขเพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการมีน้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะ ตามปณิธานของอีซูซุ คือ “เราจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนไหนในประเทศไทยขาดแคลนน้ำสะอาด”