เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อีซูซุตระหนักถึงการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตรถยนต์อยู่เสมอ
เราไม่หยุดที่จะพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   โดยล่าสุดได้นำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ออกแบบเครื่องยนต์
อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ที่ยังคงความเร็ว แรง ประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อย CO2 ต่ำสุด
การันตีค่าการปล่อย CO2 จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้เรายังผนวกเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอื่นๆเข้ามาใช้ในการผลิตรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

Body
Painting
Frame

หุ่นยนต์กับการประกอบรถอีซูซุ

อีซูซุเราใช้หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูงมาเป็นองค์ประกอบในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ อาทิ ในโรงประกอบเฟรม โรงประกอบตัวถังและโรงชุบและพ่นสี โดยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่เชื่อมตัวถังและพ่นสีให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เรานำหุ่นยนต์มาใช้ คือ เพื่อลดความเหนื่อยล้าของพนักงาน ช่วยให้พนักงานทำงานสะดวกสบายขึ้นในจุดที่ยากต่อการทำงานหรือจุดที่ใช้ความร้อนสูง ส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานภายใต้ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

เทคโนโลยี Advanced ED 

ที่โรงชุบและพ่นสีเราเริ่มต้นจากกระบวนการชุบสีด้วยประจุไฟฟ้าที่ตัวถังเพื่อป้องกันสนิม กระบวนการยาแนวป้องกันการรั่วซึมของน้ำภายในห้องโดยสาร และกระบวนการสุดท้าย คือ การพ่นสีเพื่อให้ได้สีตามความต้องการของลูกค้า จุดเด่นของโรงชุบและพ่นสี คือ การใช้เทคโนโลยี  Advanced ED เพื่อหมุนตัวรถ 360 องศาในขั้นตอนการชุบสีกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เราจึงสามารถผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสีสูงสุด

Ro-Dip

การบริหารจัดการแบบอีซูซุ

อีซูซุมีระบบการควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในโรงงานอีซูซุทั่วโลก โดยแนวคิดหลักของระบบการบริหารการผลิตแบบ
อีซูซุ คือ ท าตามมาตรฐาน ไม่รับของเสีย ไม่ผลิตของเสีย และไม่ส่งของเสีย เพื่อให้การผลิตรถยนต์มีคุณภาพ สามารถสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและรับประกันการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Slide
Dojoo
Safety dojoo
Quality dojoo
IMTCT
IMM
Kit supply system
Kiken Yochi (KY)
Safety talk
ILMS

ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตอีซูซุ (ประเทศไทย)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท
อีซูซูที่ทำงานในสายการประกอบ โดยเราเน้นการฝึกอบรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านความรู้และด้านทักษะ ซึ่งเนื้อหา
ในการฝึกอบรมนั้นครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารการผลิตและการบริหาร
แรงงานเพื่อนำไปสู่การ “สร้างคน” เพื่อสนับสนุนการ “ผลิตสินค้า” ที่ดีที่สุด

imtct1
imtct2
imtct3