เดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” สู่โรงเรียนแห่งที่ 35

     สำหรับโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านสองแพรก จังหวัดระนอง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองกว่า 70 กิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน พื้นที่ชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมีคลองน้ำจืดเป็นแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
     การมอบระบบน้ำดื่มสะอาดของอีซูซุ จึงเป็นการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน ครู และชาวบ้าน ในครั้งนี้บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ รองประธาน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเดินสำรวจสภาพน้ำ ร่วมทาสีอาคารและติดกระเบื้องรางน้ำดื่ม นอกจากนี้กลุ่มอีซูซุยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย