อุปกรณ์ของเราช่วยเหลือสังคมได้….อีซูซุส่งต่ออุปกรณ์จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลและสถานที่ราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา


เมื่อวันที่ 21 และ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณสมบัติ ดอนมะยา รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความปลอดภัยและชีวอนามัย ร่วมกับสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทยพร้อมคณะ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์จากการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Factory Accommodation Isolation: FAI) ในสถานประกอบการ ให้แก่ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายแพทย์สันติ สัมฤทธิ์มโนพร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้ ยังเดินสายส่งต่ออุปกรณ์อีกจำนวนหนึ่งให้แก่ โรงพยาบาลแปลงยาว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาวอีกด้วย

สำหรับอุปกรณ์ที่ได้ส่งต่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลและสถานที่ราชการคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 860,000 บาท โดยอุปกรณ์ที่มอบให้ ได้แก่ ชุดผู้ป่วย มุ้ง เบาะที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน พัดลม เตียงกระดาษ กล่องพลาสติกเก็บของ เป็นต้น

การบริจาคอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ นอกจากจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและลดการขาดแคลนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลแล้ว ยังนับเป็นการส่งต่อสิ่งที่จำเป็นให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย