อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต สานต่อน้ำใจ ส่งมอบน้ำสะอาด ครั้งที่ 32

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทยได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไป อีกทั้งยังมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ นักเรียนและมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทย อาทิ มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด คุณสุเทพ ผลสินธุ์ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น

     กลุ่มบริษัทอีซูซุจะเดินหน้ามอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับทุกโรงเรียน เราจะไม่หยุดจนกว่าโรงเรียนทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะมีระบบน้ำดื่มสะอาดไว้อุปโภคบริโภคทั่วถึงทั้งประเทศ