อีซูซุแข่งขันระดับภูมิภาคกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

     กว่า 6 ปีในการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IMCT ได้ดำเนินงานตามแนวทางของโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอีกเช่นเคยในปีนี้บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการประกวดผลงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้การแสดงสี่ภาค โดยมีรูปแบบ “ต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างที่มา แต่หัวใจไม่ต่างกัน” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 19 ทีม ซึ่งครั้งนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ทีมและเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคมนี้
     จากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ทำให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติ