อีซูซุเดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ปีที่ 9 สู่จังหวัดชลบุรี

     กลุ่มอีซูซุประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์ 7) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่ 38 ซึ่งประสบปัญหาน้ำปนเปื้อนเพราะแหล่งน้ำที่เป็นบ่อน้ำบาดาลเก่า ไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้เครื่องกรองน้ำที่โรงเรียนใช้อยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะผลิตน้ำเพื่อบริโภค อีซูซุจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมสร้างระบบกรองน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล
     ซึ่งในวันส่งมอบ กลุ่มอีซูซุประเทศไทยนำโดย มร. ฟูยูฮิโกะ นาคามูระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และมร. เคทาโร โคโนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทน กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่นายเชิดศักดิ์ ทองสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน นอกจากนี้อีซูซุยังได้จัดตั้งศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มอบรมขั้นตอนการดูแลรักษาและแนะแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษให้แก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์เพื่อนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาในครั้งต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย