อีซูซุส่งมอบชุดหุ่นยนต์แขนกลและชุดอุปกรณ์ สร้างอนาคตทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีมอบชุดหุ่นยนต์แขนกลและชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษา นำโดยคุณสุเทพ ผลสินธุ์ และคุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ รองประธานบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและฝ่ายการผลิตสำโรง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบและถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้ง 16 แห่ง โดยการสนับสนุนชุดหุ่นยนต์แขนกลและชุดอุปกรณ์ จำนวน 27 ชุดในครั้งนี้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้ใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการฝึกทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ภายในงาน รศ.ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กล่าวขอบคุณในนามตัวแทนจากทุกสถาบันการศึกษาอีกด้วย

อีซูซุได้มุ่งเน้นและส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยผ่านการมอบชุดหุ่นยนต์แขนกลและชุดอุปกรณ์เพื่อต่อยอดและเพิ่มทักษะให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ