อีซูซุสร้างสรรค์โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” มอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้โรงเรียนบ้านป่าเป้า จังหวัดขอนแก่น

ออกเดินทางส่งมอบความสุขและรอยยิ้มกันอีกครั้งสำหรับชมรมอีซูซุเพื่อสังคมร่วมกับ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีส่งมอบโรงน้ำดื่มสะอาดและอุปกรณ์กีฬา รวมมูลค่า 96,500 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเป้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีคุณมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบอีกด้วย

โรงเรียนบ้านป่าเป้า เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 64 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาเครื่องกรองน้ำทรุดโทรมไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซม ส่งผลให้นักเรียนขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดและต้องนำน้ำดื่มมาเอง การสนับสนุนในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและช่วยพัฒนาการเรียนรู้

อีซูซุตั้งเป้าหมายที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้เข้าถึงเยาวชนไทยทั่วประเทศ