อีซูซุสนับสนุนโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยในครั้งนี้สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ได้จัดชุดปฏิบัติการและอาสาสมัครตำรวจชุมชน จำนวน 15 นาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนทุกหลังคาเรือนในชุมชนร่มประดู่ หมู่ 8 เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่คนในชุมชน ตลอดจนครัวเรือนที่ประสบปัญหาและต้องการได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าฐานคัดกรองเพื่อบำบัดฟื้นฟูในลำดับต่อไป

อีซูซุขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งผ่านโครงการดีๆของภาครัฐในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนรอบรั้วบริษัทและสังคมของเราให้หมดไป