อีซูซุสนับสนุนรางวัลสำหรับการจัดงานวันคนพิการสากล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณวัลลภ สุขถาวรประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหาร และคุณกิติพงษ์ พงศ์วรินทร์ รองผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนมอบพัดลมตั้งโต๊ะจำนวน 10 ตัว ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 โดยมีคุณสมพงษ์ ศรีหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ และคุณวรรณภา สุขคง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป