อีซูซุสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมทำความสะอาด ประจำปี 2567

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มอีซูซุให้แก่ชุมชนร่มประดู่ หมู่ 8 ในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในชุมชน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน การจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนอย่างถูกต้องและยั่งยืน โดยยึดหลักความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน อีกทั้งในวันงานยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสุขาภิบาลครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานทุกครัวเรือน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน