อีซูซุสนับสนุนกรมป่าไม้ ร่วมสานต่อโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สานต่อกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการโลกเย็นที่เป็นสุข บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส มอบเงินสนับสนุนให้แก่กรมป่าไม้ โดยมีคุณบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคุณพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล และดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

อีซูซุมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” ของกรมป่าไม้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของทางบริษัทฯ อีกด้วย