อีซูซุร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เข้าร่วมโครงการการจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการดำเนินการให้สิทธิแก่ผู้พิการตามมาตรา 35 สำหรับการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ซึ่งในปี 2566 นี้มีจำนวนทั้งสิ้น  31 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการ และในวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา นำโดย คุณณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางาน พร้อมคณะทำงานและผู้พิการ จำนวน 11 คน ได้เข้าพบคุณวัลลภ สุขถาวรประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารและทีมผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพบปะพูดคุยและขอบคุณทางบริษัทฯ สำหรับความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการที่ผ่านมาและการเตรียมการสำหรับการจ้างผู้พิการในปี 2567 ต่อไป โดยกิจกรรมในวันนั้น ทางคณะทำงานได้มีการเปิดวิดีโอภาพการปฏิบัติงานและการกล่าวขอบคุณของตัวแทนผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานจัดหางาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน