อีซูซุร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณโชคชัย กูเปีย ผู้จัดการส่วนงานความปลอดภัย นำน้ำดื่มจำนวน 360 ขวด มอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน “โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564” โครงการดังกล่าวจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่