อีซูซุ…ร่วมสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม

     ร่วมสืบสานประเพณีเป็นประจำทุกปีกับงานขึ้นเขาเผาข้าวหลามซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวตำบลหัวสำโรงที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยประชาชนสมัยก่อนจะเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดเขาสุวรรณคีรี ด้วยการเดินเท้าเข้าไปในป่าอย่างยากลำบาก ประชาชนจึงนิยมเผาข้าวหลามนำไปเป็นเสบียงระหว่างทางและนำไปถวายพระสงฆ์ด้วย
     ในปีนี้ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ครั้งที่ 19 จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ บริเวณโรงเรียนวัดหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมล้วงไหพาโชค แจกของรางวัลมากมาย สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนวัดหัวสำโรง เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น