อีซูซุร่วมสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม กิจกรรมท้องถิ่นดีประจำฉะเชิงเทรา

ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีไทยท้องถิ่นอันเป็นมรดกที่สืบทอดต่อกันมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ร่วมกับอำเภอแปลงยาว สภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง เทศบาลตำบลหัวสำโรง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว ได้ร่วมกันจัด “งานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20”ขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากคุณขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรม “อีซูซุ ไหทองพาโชค” สร้างสีสันพร้อมมอบรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนวัดหัวสำโรง เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จุดเด่นของงานคงพลาดไม่ได้กับการเผาข้าวหลามด้วยเตาเผายาวที่สุด รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย อาทิ การประกวดสุดยอดข้าวหลาม การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียน การเยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์และนิทรรศการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจำหน่ายสินค้าโอทอปจากทุกตำบลของอำเภอแปลงยาว เรียกได้ว่างานนี้เปรียบเสมือนเวทีให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาพบปะสังสรรค์ทั้งยังร่วมอิ่มบุญไปพร้อมกันอีกด้วย