อีซูซุร่วมสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ประชาชนจากตำบลหัวสำโรง สถานศึกษา นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับงานปีนี้ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าร่วมกันอย่างมากมาย เช่น การประกวดสุดยอดข้าวหลาม การแข่งขันกินข้าวหลาม การแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการด้านดาราศาสตร์ และการจำหน่ายสินค้า OTOP โดยทางบริษัทฯ ได้เพิ่มสีสันด้วยการจัดซุ้มกิจกรรม “อีซูซุไหทองพาโชค” มอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างสนุกสนาน ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนวัดหัวสำโรง เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์มาอย่างยาวนาน อีซูซุยังพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานต่อประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศไทย