อีซูซุร่วมรณรงค์กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ และคุณสมบัติ ดอนมะยา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ พันตำรวจเอก ชูตระกูล ยศมาดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ พันตำรวจเอกจักรพงศ์ นุชผดุง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ และคณะ ภายใต้โครงการ “กิจกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565” เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงการเดินทางอย่างปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร และแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล