อีซูซุรวมพลจิตอาสาปลูกป่า ปีที่ 7

     การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่อีซูซุตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อฟื้นฟู พัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก่อเกิดเป็น“อีซูซุอาสาปลูกป่า ปีที่ 7” ภายใต้โครงการโลกเย็นที่เป็นสุข ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร. ฮารุยาซุ ทานิชิเกะ ประธานบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทในกลุ่มอีซูซุและพนักงานจิตอาสากว่า 600 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าจำนวนกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่ 8.5 ไร่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าและช่วยลดสภาวะโลกร้อน แต่ยังสร้างจิตสำนึกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานอีกด้วย