อีซูซุมุ่งมั่นพัฒนา มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทย

     “การให้ไม่มีที่สิ้นสุด” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มูลนิธิกลุ่มอีซูซุยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนไทย ผ่านการมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุประจำปี 2563 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 222 ทุน มูลค่ารวม 714,000 บาท โดยมูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้มอบทุนการศึกษาผ่านทางบัญชีธนาคาร พร้อมมอบประกาศนียบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่โรงเรียน
     กว่า 26 ปีที่อีซูซุได้มอบทุนการศึกษา มีเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับทุนแล้วจำนวนกว่า 5,700 ทุน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 24 ล้านบาท ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     อีซูซุ…มุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสทางการศึกษา เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต