อีซูซุมอบเครื่องยนต์แก่สถานศึกษา หวังเพิ่มทักษะเยาวชนไทย

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. ยาสึโอะ อิโนอูเอะ รองประธานแผนกควบคุมการผลิตและโลจิสติกส์และฝ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ และคุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานวางแผนการผลิตและบริหารงานซัพพลายเชนโลจิสติกส์ ร่วมมอบเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการศึกษาให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นครราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะเป็นผู้รับมอบ

     สำหรับโครงการมอบเครื่องยนต์ให้แก่สถานศึกษานี้ อีซูซุได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ปี โดยบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยผ่านเครื่องยนต์จริง เพื่อต่อยอดและเพิ่มทักษะให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ