อีซูซุมอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำน้ำดื่มอีซูซุจำนวน 360 ขวด มอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ “เตรียมความพร้อมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจบนถนนสายหลักโดยรอบจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวิจารณ์  เหล่าธรรมยิ่งยง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-24 เมษายน 2565