อีซูซุมอบน้ำดื่มช่วยเหลือแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และทำให้เกิดความยากลำบากต่อทุกภาคส่วน ผู้ใช้แรงงานเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว อีซูซูตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินกิจการของภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณสุภวัฒน์ นำสุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรการ และคณะร่วมมอบน้ำดื่มอีซูซุจำนวน 600 ขวด ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปรการ เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีคุณปริเยศ ศิริภักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป