อีซูซุมอบความยั่งยืนสู่พื้นที่ห่างไกล…ระบบน้ำดื่มสะอาดเข้าถึงพัทลุงผ่านโครงการอีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ครั้งที่ 43

สานต่อกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องของโครงการอีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ปีที่ 11 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย นำโดย มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร. ฮาจิเมะ มาจิมูระ รองประธานบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทอีซูซุ เดินหน้าติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานให้แก่โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ในครั้งนี้ โครงการอีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต เดินทางมาสู่ครั้งที่ 43 ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ของปีนี้ที่อีซูซุได้ส่งต่อความยั่งยืนก่อนส่งท้ายปี 2566

ภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ทำการสำรวจและสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดมาแล้ว 6 จังหวัด อาทิ จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นอีกจังหวัดที่อีซูซุได้มอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านด่านโลด อำเภอตะโหมด ในปี 2556 และในปีนี้ อีซูซุตั้งใจจะแก้ปัญหาให้กับทางโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตที่มีปัญหาเป็นระยะเวลานาน แหล่งน้ำที่นำมาใช้บริโภคเป็นน้ำประปาจากบ่อน้ำผิวดินซึ่งมีปริมาณน้ำน้อย และต้องใช้ร่วมกับคนในชุมชนข้างเคียงกว่า 300 ครัวเรือนทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทอีซูซุจึงได้ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการสำรวจและวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

อีซูซุมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามปณิธานของอีซูซุ คือ “เราจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนไหนในประเทศไทยขาดแคลนน้ำสะอาด” เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน