อีซูซุพร้อมสนับสนุนกรมป่าไม้และชุมชนท้องถิ่น ผนึกพลังร่วมฟื้นฟูผืนป่าอย่างยั่งยืน

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ พร้อมแรงสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ ผนึกพลังอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า เดินหน้าเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านการดำเนินกิจกรรม “อีซูซุอาสาปลูกป่า ปีที่ 11” ภายใต้โครงการโลกเย็นที่เป็นสุข เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกและรับผิดชอบต่อสังคม

ในปีนี้ คุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส นำทีมพนักงานอีซูซุจิตอาสาร่วมปลูกไม้ยืนต้นและไม้ท้องถิ่น กว่า 7,000 ต้น บนพื้นที่ 35 ไร่ โดยได้รับความรู้และความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมชุมชนท้องถิ่นร่วมกันลงพื้นที่ปลูกกล้าไม้อย่างพร้อมเพรียง โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานในพื้นที่ชุมชนตามนโยบายวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทอีซูซุ ปี ค.ศ. 2050

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของอีซูซุในการดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของบริษัทฯ ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดูแลและใส่ใจ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดีขององค์กร (ESG) อีซูซุขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ชุมชนโดยรอบพื้นที่ และพนักงานจิตอาสา อีกทั้งยังรู้สึกประทับใจในรอยยิ้มของชาวบ้าน และภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยฟื้นฟูผืนป่าให้กลายเป็นป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ไว้ให้คนรุ่นต่อไป เราเชื่อมั่นว่าการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างแท้จริง