อีซูซุผลักดันโครงการหลังคาเขียว จากกล่องเครื่องดื่มสู่หลังคาชุมชน

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา การจัดการของเสียเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมายาวนาน ล่าสุดอีซูซุได้ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยก “กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว” เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ภายใต้โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะจากการฝังกลบ ทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากพนักงานในการแยกทิ้งกล่องเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นำโดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมผู้ริเริ่มโครงการ ร่วมส่งมอบกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจำนวน 27,400 กล่อง (ประมาณ 220 กิโลกรัม) ซึ่งเก็บรวมรวมจากโรงงานสำโรงและโรงงานเกตเวย์ นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ให้กับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อดำเนินการแปรรูปออกมาเป็น “แผ่นหลังคา” ก่อนส่งมอบต่อให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยหรือชุมชนที่ขาดแคลนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จากความร่วมมือเพียงคนละเล็กน้อย ทำให้เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้กับใครอีกหลายๆ คนได้ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันนี้ อีซูซุจะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการดี ๆ เพื่อปันความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ และร่วมสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป