อีซูซุปลื้ม โรงงานเกตเวย์รับรางวัลดีเด่นจากพิธีมอบธงขาวดาวเขียว

     เมื่อต้นปีที่ผ่านมา อีซูซุนำโดยนายอาทิตย์ ถิรจิตตกุล รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะร่วมรับรางวัลโรงงานดีเด่น ประจำปี 2562 ตามโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานโดยนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ได้มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ให้แก่อีซูซุเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าโรงงานอีซูซุที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้พร้อมเป็นต้นแบบโรงงานคุณภาพที่โดดเด่นด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีแนวทางการดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
     อีซูซุภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สามารถรักษามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล