อีซูซุปรับปรุงภูมิทัศน์รอบรั้วชุมชน

เพราะเราให้ความสำคัญต่อชุมชนโดยรอบโรงงานเสมอมา ล่าสุด บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตัดต้นไม้ริมคลองสาธารณะในพื้นที่ชุมชนพิทักษ์ธรรม หมู่ 7 เมื่อวันที่ 20 – 23 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณกว่า 110,000 บาท เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบข้างชุมชนไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอีกทางอันเป็นหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่บริษัทยึดมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังที่จะรักษาความสัมพันธ์และทัศนคติอันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนต่อไป