อีซูซุช่วยรัฐเสริมแรง ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

     บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท ให้แก่สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ ใช้เป็นค่าอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ลงพื้นที่บริเวณชุมชนพิทักษ์ธรรม เพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติด ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
     อีซูซุพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดยาเสพติดพร้อมร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เราจะร่วมสนับสนุนโครงการแบบนี้ต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม