สานสัมพันธ์ด้วยใจ อีซูซุห่วงใยชุมชน

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณวันไชย เพชรรักษ์ พร้อมด้วยคุณชาตรี เสรีธนาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย และตัวแทนพนักงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ด้วยใจ อีซูซุห่วงใยชุมชน” เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนรอบรั้วโรงงาน โดยครั้งนี้ได้มอบ “ชุดกินดีอยู่ดี” ซึ่งประกอบด้วยข้าวสารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบรั้วโรงงานในชุมชนพิทักษ์ธรรม (หมู่ 7 และ 9) และชุมชนร่มประดู่ (หมู่ 8) มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท เมื่อวันที่ 29 และ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

อีซูซุมุ่งขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อีซูซุเชื่อมั่นเสมอว่า…ชุมชนรอบรั้วคือครอบครัวของเรา