สานฝัน สร้างสุข สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

ล่าสุด! คณะกรรมการชมรมอีซูซุเพื่อสังคมและตัวแทนบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวม 81,500 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รัฐพงษ์ มีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับมอบและพาชมสถานที่จริง ในแปลงปลูกมีพืชผักนานาชนิด อาทิ ผักชี กะเพรา ถั่วฝักยาว เป็นต้น โครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนได้มีวัตถุดิบที่ไร้สารเคมีซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ทำให้มีโภชนาการที่ดีขึ้น  นอกจากนี้นักเรียนยังได้ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในด้านการปลูกพืชอันเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตรพื้นฐานด้วย   

ชมรมอีซูซุเพื่อสังคมมุ่งมั่นในปณิธานที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนในถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป