สานฝันสร้างสุข…ส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดให้แก่โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ จ.ฉะเชิงเทรา

เดินหน้าสานฝันสร้างความสุขให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องกว่า 32 ปี ล่าสุด บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับชมรมอีซูซุเพื่อสังคม ส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดพร้อมก้อนเชื้อเห็ดและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีคุณวีรวุฒิ ตันนพรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมรับมอบอย่างอบอุ่น

สำหรับโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเย็น มีจำนวนนักเรียนรวมกว่า 110 คน ซึ่งการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและสามารถต่อยอดไปยังชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย

ชมรมอีซูซุเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานอีซูซุพร้อมกับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ทำให้เราสามารถตอบแทนสังคมและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝัน สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุขให้แก่น้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป