สานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนแห่งที่ 39

แม้ว่าทั่วโลกและประเทศไทยต่างกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เราละทิ้งปณิธานที่ว่า “อีซูซุจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำดื่มไม่สะอาดอีกต่อไป” ครั้งนี้อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 39 ให้แก่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทยลงพื้นที่ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด โดยมี มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการรอง ผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และมร. ยูคิ คาโต้ กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนกลุ่มอีซูซุ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณกุศล โชติรัตน์   รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ ดร. ชัชวาลย์สิงหาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมแจกชุดอาหารกลางวันแก่นักเรียนอีกด้วย

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เดิมประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรกว่า 1,700 คน ดังนั้นโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียน และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่อีซูซุได้ดำเนินโครงการนี้ เราภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศไทย เราจะไม่หยุดยั้ง มุ่งสานต่อโครงการเพื่อความสุขและรอยยิ้มของคนไทยทั้งประเทศ