สานต่อโครงการ “อีซูซุร่วมพิชิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19” อีซูซุร่วมใจสนับสนุนเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์สู่สถานศึกษา

     กลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทยร่วมกับพนักงานเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ จึงจัดกิจกรรมมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา
     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย นำโดยคุณวัลลภ สุขถาวรประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมร. มะซะทะกะ อิเคะกะมิ ประธาน บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียน 22 แห่งในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแปลงยาว และในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา นำโดย มร. ยูคิ คาโต้ รองประธานบริหาร และคุณสุเทพ ผลสินธุ์ รองประธาน บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมร. โทโมกิ อูเมดะ รองประธานบริหาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียน 33 แห่งในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณวิษณุพงศ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ อีซูซุได้มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 229 เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 438 กล่อง มูลค่ารวมกว่า 824,000 บาท ภายใต้โครงการอีซูซุร่วมพิชิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19
     คุณนิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อโครงการ ดังนี้ “โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ต้องขอบคุณภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและในเรื่องของการศึกษา เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ที่ได้รับในครั้งนี้จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณมากค่ะ”
     กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้จะประสบความสำเร็จมิได้หากขาดการสนับสนุนจากพนักงานทุกท่านในกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย อีซูซุ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยและขอขอบคุณทุกความร่วมมือ กิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษาเพื่อเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป