สนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง…อีซูซุส่งมอบชุดฝึกอบรมพีแอลซีให้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณระพินทร์ เข็มทอง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน 1 คุณวีระศักดิ์ แสนหาญ ผู้จัดการส่วนงานจากกลุ่มงานวิศวกรรมตัวถัง และคุณชุติมา อติพรวณิช ผู้จัดการส่วนงานจากกลุ่มงานวิศวกรรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตัวแทนมอบชุดฝึกอบรมพีแอลซี ออมรอน จำนวน 3 ชุด ให้แก่ผู้อำนวยการสุรินทร์ ตำลิ่ม และคณาจารย์ประจำวิชาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนรับมอบของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พร้อมอบรมการใช้งานพีแอลซีเบื้องต้นแก่ตัวแทนวิทยาลัย

ปัจจุบันทางสถาบันการศึกษายังคงขาดแคลนเครื่องมือหรือชุดฝึกอบรมต่าง ๆ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยดังกล่าว จึงได้สนับสนุนชุดฝึกอบรมพีแอลซีเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาทักษะในสายอาชีพต่อไป ตามเจตนารมณ์ของนโยบายการบริหารจัดการที่มุ้งเน้นด้าน ESG อย่างยั่งยืน