มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี มอบความยั่งยืนสู่สังคมไทย

ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมไทย มูลนิธิกลุ่มอีซูซุสานต่อกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งด้านการศึกษา การดำรงชีวิต ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านโครงการดี ๆ มากมาย โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการที่มีความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 217 ทุน จากสถาบันการศึกษา 61 แห่ง มูลค่ารวม 829,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา คุณวันไชย เพชรรักษ์ กรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เป็นตัวแทนเข้ามอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งได้พูดคุย แลกเปลี่ยน แนะนำเส้นทางการศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุยังได้มอบเงินสนับสนุนประจำปี 2566 รวมมูลค่า 2,080,000 บาท ให้กับ 6 โครงการ ได้แก่ ทุนการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทุนการศึกษาสำหรับผู้ทุพพลภาพแก่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และอุปกรณ์จราจรแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม 7 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุพร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดี ๆ สนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย เพื่อสร้างอนาคตอันยั่งยืน