พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

     เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัทและพนักงาน ซึ่งในปีนี้โรงงานสำโรงได้จัดพิธีขึ้นในวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยพนักงานผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,194 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือวัดหนองตาแดง จังหวัดลพบุรี ซึ่งอุปการะเด็กด้อยโอกาสจำนวนมาก อีกทั้งในวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้จัดพิธีทำบุญ ณ โรงงานเกตเวย์ พร้อมทั้งรวบรวมเงินบริจาคให้แก่วัดบ่อเงินบ่อทอง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยในพิธีดังกล่าว มร. ฮารุยาซุ ทานิชิเกะ ประธานบริษัทฯ ได้เป็นประธานประกอบพิธีและกล่าวคำปราศรัยแก่พนักงานด้วย