ชมรม TO BE NUMBER ONE- IMCT เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ โดยได้เลื่อนระดับจากประเภทดีเด่นเป็นประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่1

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (IMCT) เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการระดับประเทศ ประเภทดีเด่น ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยครั้งนี้มีบริษัทที่เข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 27 บริษัท ซึ่ง IMCT ได้รับโล่รางวัลพร้อมทั้งได้เลื่อนระดับจากประเภทดีเด่น เป็นประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่1

สำหรับการเข้าแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE จะมีการให้คะแนนการจัดบูธแสดงผลงานร่วมกับการแสดง โดย IMCT ได้จัดบูธนำเสนอเนื้อหาบอกเล่าถึงที่มาของชมรม นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน รายงานผลสำเร็จของโครงการ และข้อมูลสถิติห้องศูนย์เพื่อนใจ ซึ่งเป็นห้องที่พนักงานสามารถมาขอคำปรึกษาในเรื่องปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการแบ่งปันความรู้และกรณีศึกษาให้กับผู้ร่วมเข้าแข่งขันจากบริษัทอื่นด้วย และสำหรับการแสดง ชมรมฯ ได้ใช้คอนเซ็ป “TO BE FAST เร็ว แรง พิชิตยานรก” นำเสนอผลงานให้แก่คณะกรรมการรับชมได้อย่างตื่นเต้น น่าสนใจ พร้อมสวมใส่ชุดแข่งรถ จึงสามารถพิชิตใจกรรมการจนได้รับรางวัล

ขอขอบคุณทุกความร่วมมือของสมาชิกที่ร่วมดำเนินกิจกรรมและพร้อมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา บริษัทฯ และชมรมฯ จะยังคงยึดมั่นในปณิธาน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”